CAMTP CAMTP
Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko
Univerza v Mariboru, Slovenija
 
1. Simpozij fizikov Univerze v Mariboru
19. in 20. december 2002

V času četrtek 19. december in petek 20. december organiziramo 1. Simpozij fizikov Univerze v Mariboru, ki bo potekal v Miklošičevi Dvorani Rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15. Pričetek je v četrtek 19. dec. ob 09:00 uri, končamo pa v petek 20. dec. ob 19:00 uri. Glavni organizator srečanja je Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko (CAMTP - Center for Applied Mathematics and Theoretical Physics) Univerze v Mariboru.

Namen srečanja je v prvi vrsti, da se strokovno medsebojno spoznamo, na področjih delovanja (znanstveno - z, pedagoško - p in organizacijsko - o) ter pripravimo strateške usmeritve za obogatitev strokovne ter znanstveno-pedagoške kulture na področju fizike na Univerzi v Mariboru.

Tematiko in cilje srečanja lahko torej podrobneje razčlenimo v naslednje kategorije, ki bi jih radi posebej izpostavili:

  1. prezentacija lastne individualne dejavnosti (z,p, in/ali o)
  2. prezentacija institucij (z,p in/ali o)
  3. organizacija fizikalnih kolokvijev (paralelno in dodatno k seminarjem CAMTP, ki že potekajo)
  4. izvedba dodipl. univ. štud. prog. Uporabne fizike, katerega ustanovitelj in vodja je Profesor Bruno Cvikl
  5. podiplomski program fizike (v okviru PEF ter CAMTP)
  6. promocija fizike (ter naravoslovja in matematike) v SV regiji, pa tudi v vsej RS, v sodelovanju z gimnazijami ter drugimi šolami
  7. povezave v širši mednarodni regiji (Ljubljana, Zagreb, Gradec, Dunaj, Muenchen itd.)
  8. pregled raziskovalnih programov in projektov: možnost preselitve sedeža v Maribor, če je le-ta v Ljubljani

Na srečanju bomo imeli kar 28 govornikov oziroma predavateljev. To so vsi člani CAMTP (Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko) kakor tudi nekateri njegovi zunanji oziroma pridruženi člani, kot so n.pr. Dr. Andreas Ruffing s Tehnične Univerze v Muenchnu, Doc.Dr. Aneta Stefanovska, FE Univerze v Ljubljani, in kot gost Prof.Dr. Peter McClintock z Univerze v Lancastru, Anglija. Poleg tega sodeluje aktivno večina kolegov fizikov s Pedagoške fakultete in s tehniških fakultet (FG, FKKT, FS ter FERI) Univerze v Mariboru. Velika večina predavanj je seveda znanstvene vsebine. Sponzorji so poleg CAMTP kot glavnega organizatorja še FG ter PEF in UM (Rektorat).

Pri organizaciji in izvedbi sodeluje Doc.Dr. Dean Korošak s Fakultete za gradbeništvo kot koorganizator.

K poslušanju so vabljeni tudi vsi zainteresirani študentje, srednješolski profesorji fizike in celo dijaki, ki se zanimajo za študij fizike, saj bomo srečanje izkoristili tudi za promocijo novega dodiplomskega univerzitetnega interfakultetnega študijskega programa Uporabna fizika, katerega vodja je Prof.Dr. Bruno Cvikl s FG, in ki bo prvič v razpisu za akademsko leto 2003/4. Poleg tega bomo predstavili in prediskutirali naša videnja glede ustanovitve nove Fakultete za naravoslovje in matematiko (FNM) na Univerzi v Mariboru.

Prof.Dr. Marko Robnik
Direktor CAMTP
Direktor Simpozija

CAMTP Zadnja sprememba: 17 Dec 2002 Marko Robnik CAMTP