\epsfig{file=camtp.eps,height=8mm,width=\textwidth}
CENTER FOR APPLIED MATHEMATICS AND THEORETICAL PHYSICS
UNIVERZA V MARIBORU UNIVERSITY OF MARIBOR
KREKOVA 2 SI-2000 MARIBOR SLOVENIA
Phone +(386) (2) 2355 350 and 2355 351 $\bullet$ Fax +(386) (2) 2355 360
Robnik@uni-mb.si $\bullet$ www.camtp.uni-mb.si
PROF.DR. MARKO ROBNIK, DIRECTOR

Seminarsko predavanje
Centra za uporabno matematiko in teoretično fiziko

Fazni prehod iz regularne v kaotično dinamiko v kvantnih verigah

Profesor Dr. Tomaž Prosen
Oddelek za fiziko, Fakulteta za matematiko in fiziko
Univerza v Ljubljani

Povzetek: Predstavil bom nekaj modelov časovno odvisnih neintegrabilnih kvantnih spinskih verig, v katerih bom demonstriral (dinamični) fazni prehod med ne-ergodično (urejeno) in ergodično (neurejeno) časovno dinamiko v termodinamični limiti. Opisal bom več različnih numeričnih in teoretičnih prijemov za obravnavo pojava, čeprav je njegov natančen teoretični opis še vedno odprt. Definiral bom nekaj primernih parametrov reda, ki kvantitativno opišejo nenaden prehod v ergodično obnašanje pri neki kritični vrednosti parametra, ki zlomi integrabilnost modela.

Seminarsko predavanje (v angleškem jeziku) bo v četrtek 18. maja 2006 ob 15:15 uri v seminarski sobi CAMTP na Krekovi 2, pritličje desno. Vljudno vabljeni vsi zainteresirani, tudi študentje.

Prof.Dr. Marko Robnik
-- Direktor CAMTP --