\epsfig{file=camtp.eps,height=8mm,width=\textwidth}
CENTER FOR APPLIED MATHEMATICS AND THEORETICAL PHYSICS
UNIVERZA V MARIBORU UNIVERSITY OF MARIBOR
KREKOVA 2 SI-2000 MARIBOR SLOVENIA
Phone +(386) (2) 2355 350 and 2355 351 $\bullet$ Fax +(386) (2) 2355 360
Robnik@uni-mb.si $\bullet$ www.camtp.uni-mb.si
PROF.DR. MARKO ROBNIK, DIRECTOR

Seminarsko predavanje
Centra za uporabno matematiko in teoreticno fiziko

Izzivi in pasti trajnostnega razvoja

Profesor Dr. Aleksander Zidanšek

Institut Jozef Stefan, Jamova 39, Ljubljana

Povzetek: Kako placati vec, imeti manj in se ob tem dobro pocutiti? To je osnovno vprašanje trajnostnega razvoja, ki je definiran kot takšen razvoj, ki bo bodocim generacijam omogocil vsaj enake moznosti za gospodarski, druzbeni in okoljski razvoj, kot jih imamo danes.

Filozofija trajnostnega razvoja predlaga ustvarjalne rešitve za okoljske probleme z zdravim, na znanju temeljecim gospodarskim razvojem. Pri tem moramo upoštevati tudi druzbene posledice uvajanja novih tehnologij v gospodarstvo, ki zlasti med manj izobrazenimi povecujejo brezposelnost in revšcino. Na Svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju v Johannesburgu so svetovni voditelji govorili o ukrepih za reševanje okoljskih problemov in za zmanjšanje revšcine. Sprejeli so deklaracijo, s katero so se zavezali k trajnostnemu razvoju. Njihovo uspešnost lahko tudi merimo, in sicer s kazalci trajnostnega razvoja.

Na poti k trajnostnemu razvoju moramo prvi korak narediti sami kot odgovorni drzavljani. Na eni strani moramo skrbeti za osvešcanje in širjenje vrednot trajnostnega razvoja, na drugi strani pa za izobrazevanje in širjenje znanja na vseh nivojih. Znanost ne pozna odgovora na vprašanje, ali je prehod k trajnostnemu razvoju mozen. Vemo pa, kaj se bi zgodilo v nasprotnem primeru. V predavanju bodo predstavljeni tudi alternativni scenariji razvoja, ki dolgorocno ogrozajo prezivetje cloveške civilizacije, kot jo danes poznamo.

Seminarsko predavanje bo v petek 29. novembra 2002 ob 15:15 uri v Dvorani Borisa Podrecce v stavbi Rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, visoko pritlicje levo. Vljudno vabljeni vsi zainteresirani, tudi študentje.

Prof.Dr. Marko Robnik
-- Direktor CAMTP --