CAMTP domov
CAMTP
Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko
Univerza v Mariboru, Slovenija
 

Raziskave

Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko (CAMTP) je bil ustanovljen junija 1990 kot nov raziskovalni institut pod vodstvom profesorja dr. Marka Robnika. Neodvisna akademska institucija in pridružena članica Univerze v Mariboru je postal julija 1991. Financiranje centra je večinoma zagotovljeno z izvajanjem raziskovalnih projektov Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Raziskovalne aktivnosti in sodelovanje je močno mednarodno usmerjeno. Center ima veliko zunanjih sodelavcev in obiskovalcev, ki so vodilni znanstveniki v Sloveniji in tujini, posebej iz Nemčije, Japonske, Francije, Italije, Belorusije in ZDA.

Raziskovalni program obsega štiri glavna področja:

  1. nelinearna dinamika klasičnih in kvantnih neintegrabilnih in kaotičnih sistemov,
  2. hidrodinamika in teorija plazme,
  3. računalniška algebra,
  4. inteligentni sistemi in računalniško modeliranje kompleksnih sistemov.

Sodelujemo tudi na področju teoretične astrofizike v skupnem projektu z raziskovalci Univerze v Bonnu. CAMTP sodeluje tudi z Univerzo v Ljubljani. Center ima dvostranske sporazume o sodelovanju (Memorandum of Understanding) z Waseda Univerzo v Tokyu, Tehniško Univerzo v Münchnu, Institutom Rudjer Bošković iz Zagreba in še nekaterimi institucijami iz Minska v Belorusiji. Center je tudi ustanovitelj in pokrovitelj relativno nove mednarodne revije Nonlinear Phenomena in Complex Systems (NPCS), ki jo izdajajo v Minsku, njeno elektronsko verzijo pa vzdržujemo na CAMTP.

Glavne naloge centra so izvajanje teoretičnih raziskav, vzdrževanje mednarodnih akademskih povezav in sodelovanja na teh področjih in vzgoja mladih raziskovalcev. CAMTP ima zelo dobre računalniške zmogljivosti. Center redno organizira mednarodno poletno šolo/konferenco Let's Face Chaos through Nonlinear Dynamics. Prvi dve šoli, leta 1993 in 1994 sta potekali na Univerzi v Ljubljani, naslednji dve, leta 1996 in 1999 pa na Univerzi v Mariboru. Sledeča, 5. poletna šola bo potekala od 30. junija do 14. julija 2002 na Univerzi v Mariboru, v skladu s tradicijo.

Tiskano brošuro o aktivnostih centra lahko dobite na našem naslovu.

Diplomska dela in mladi raziskovalci

Na CAMTP nudim možnost bogate izbire tem za diplomsko delo na področju teoretične fizike, in sicer v nelinearni dinamiki klasičnih in kvantnih dinamičnih sistemov, pod mentorstvom prof. Marka Robnika. CAMTP nudi delovni prostor, okolje ter vso infrastrukturno podporo, vključno z računalniško, za izvajanje diplomskega dela. Ob in po uspešni izvedbi diplomskega dela se nudi možnost podiplomskega študija fizike, delovno mesto mladega raziskovalca (dva) ter mentorstvo za pripravo ter izvajanje doktorskega dela. Doslej so bila pod mentorstvom prof. Marka Robnika na CAMTP izvedena štiri diplomska dela, eno magistrsko ter dve doktorski deli, vsa zelo uspešna ter objavljena v mednarodno uglednih znanstvenih revijah. Kontaktni e-naslov je Robnik@uni-mb.si.

CAMTP domov
Zadnja sprememba: 25 Jun 2017 Igor Mozetič
CAMTP domov